Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com

Награди

This post is also available in: English

  • Македонското женско лоби е добитник на наградата за граѓанско општество и највисоки демократски достигнувања во 2002 , доделена од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).  Наградата е доделена за промоција и заштита на човекови права и пред се промовирање на женските човекови права.
  • Македонското женско лоби е добитник на наградата “Бисер на мудроста” во 2010 година за своите достигнувања во областа на женското сексуално и репродуктивно здравје а посебно во постигнувањата во борбата против ракот на грлото на матката.