Carryhealthy.com
Pharmshop.biz
Pharmausabuyonline.com
Ivantagehealth.net
ushealthworks.net
orderpharmaonline.com
implantologiadentalepisa.com
Pharmapillsdiscount.com
Lifestore24x7.com
Pharmashopbiz.com
buy generic levitra online
viagra buy online ireland
prednisone online paypal
viagra cialis order online
levitra with dapoxetine online
female viagra tablets online shopping in india
non prescription prednisone online
generic cialis viagra levitra online
levitra with dapoxetine online
female viagra tablets online shopping in india
non prescription prednisone online
generic cialis viagra levitra online

Членство

This post is also available in: English

Европското женско лоби (EWL) е најголемата чадор организација на здруженијата на жени во Европската унија (ЕУ), работи на промовирање на правата на жените и еднаквоста помеѓу жените и мажите. EWL членство протега на организации во сите 27 членки на ЕУ и три земји-кандидатки, како и 21 европски широк тела, што претставува вкупно повеќе од 2500 организации.

Со повеќе од 2000 организации членки од цела Европа, EWL е најголемата чадор организација на здруженијата на жени во ЕУ, работи на промовирање на правата на жените и еднаквоста помеѓу жените и мажите.

Мисија

Мисијата на EWL е да работат во насока на промоција и почитување на човековите права на жените, со поддршка на различноста меѓу жените и еднакви можности меѓу жените и мажите. На EWL сака да го искажат загриженоста на организациите членки во Европа со помош на активен лобирање, проект-менаџмент, следење и подигање на свеста во различни области на политиката. Тие вклучуваат Економска и социјална положба на жените, жените во донесувањето на одлуки, сексуално и репродуктивно здравје и права, имиграција, интеграција и азил. На EWL исто така, работи за борба против насилството врз жените, и управува посветен Европската опсерваторија за ова прашање. Понатаму, EWL поддржува употребата на половите за ефикасно вклучување на правата перспектива на жените во сите европски политики.

За повеќе информации посетете ја страната на ЕЖЛ

http://www.womenlobby.org