Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Претставување на родовите програми на жените кандидати

This post is also available in: English

Наслов на проектот: Претставување на родовите програми на жените кандидати

Главната цел (и) беше да се подигне нивото на комуникација помеѓу гласачите и жените кандидати на листите, да им даде можност на жените кандидати од различни политички партии, кои беа ставени на листата за да ги пренесат своите пораки до гласачите во врска со родовите прашања, како и да им даде можност на гласачите да отворите форуми за дискусија и да се промовира граѓанското учество во креирањето на политиката во однос на полот. Родовите програми на политичките партии, како и личните обврски на жените кандидати за пратеник за прв пат биле ставени на дневен ред во споредба со претходните проекти за изборите одржани во 2006, 2008 и 2009 година, која промовира Кодексот на однесување за слободни и фер избори .

Активности: 11 (единаесет) јавни дебати се одржаа во 6 изборни единици во земјата
Дебати одржани во следните градови:
Изборна единица 1 – Скопје;
Изборна единица 2 – во Куманово и Чаир
Изборна единица 3 – Велес и Штип
Изборна единица 4 – во Струмица и Кавадарци
Изборна единица 5 – во Струга и Битола
Изборната единица 6 – во Тетово и Гостивар

Постигнати резултати: 1

1.Проектот им даде отворена можност  на гласачите да остварат комуникацијата со жените кандидати
2.На жените кандидатки им се дава можност да ја пренесат пораката до граѓаните во однос на родовата програма на партијата и нивната лична заложба за родовата проблематика
3.Проектот беше потсетник на политичките партии и јавноста да се вклуат и да се промовира граѓанското учество во креирањето на политиката

Донатор: Национален демократски институт