Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Надмудри го ракот – биди здрава жена

Период на спроведување : Октомври–Декември 2007
Имплементатори : Македонско женско лоби, Министерството за здравство на РМ (Завод за заштита на мајки и деца), Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените при Собранието на РM Целта на кампањата е подигање на свеста кај жената за рана дијагностика на ракот на дојката како и превентивни гинеколошки прегледи со ПАП тест.

Теми:
1. Улогата на ПАП тестот во заштита од цервикалниот карцином гинеколог
2. Рана дијагностика и терапија на ракот на дојката рендгенолог/радиолог
3. Презентација на брошура за ПАП тест ‘Чекор понапред кон подобро здравје” и брошура за дојка – од страна на Заводот за мајки и деца-Скопје.

70 Работилници во : Скопје, Аеродром, Центар, Карпош, К.вода, Делчево, Крива Паланка; Теарце, Јегуновце, Тетово, Шипковица, Пробиштип, Струга, Вевчани, Дебар, Ростуше, Борино, Крушево, Велес,Кавадарци, Неготино, Струмица, с.Аликоч, Кочани, Злокуќани, Ѓорче Петров, Шуто Оризари, Радовиш, Берово,Пехчево, Кичево, Другово, Ресен, Чаир, Градско, Росоман, с.Канатларци, с.Дурфаклија, Топанско поле, Кратово, с.Количани, с.Миравци, Гевгелија, Злетово, Виница, Прилеп, Липково, Конче, Штип,с.Стојаково, Богданци, Куманово, с.Будаклу, с.Клавузлу, Гостивар, Македоснка Каменица, Дојран, Сарај , Македонски Брод;Охрид, Битола, Свети Николе и Лозово.

5000 директни учеснички