Carryhealthy.com
Pharmshop.biz
Pharmausabuyonline.com
Ivantagehealth.net
ushealthworks.net
orderpharmaonline.com
implantologiadentalepisa.com
Pharmapillsdiscount.com
Lifestore24x7.com
Pharmashopbiz.com
buy generic levitra online
viagra buy online ireland
prednisone online paypal
viagra cialis order online
levitra with dapoxetine online
female viagra tablets online shopping in india
non prescription prednisone online
generic cialis viagra levitra online
levitra with dapoxetine online
female viagra tablets online shopping in india
non prescription prednisone online
generic cialis viagra levitra online

Јавна расправа за Кампањата “Надмудри го ракот – биди здрава жена”

This post is also available in: English

Одржано на: 07.04.2008
Место на одржување : Собрание на РМ
Организатори : Македонско женско лоби, Комисија за родова еднаквост меѓу половите при Собрание на РМ; Министерство за здравство

Заклучоци:

1.Кампањата во 2007 даде одлични резултати во однос на подобрување на информираноста кај жените и нивна едукација за редовни и навремени прегледи;
2. Мобилизирање на здравствените служби во јавниот сектор за посветување поголемо внимание за овие заболувања на жената;
3.Максимално транспарентно и ефективно искористување на средствата од превентивната програма на Минстерството за здравство;
4. Збогатување на скрининг-регистарот кај овие заболувања;