Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com

Јавна расправа за Кампањата “Надмудри го ракот – биди здрава жена”

This post is also available in: English

Одржано на: 07.04.2008
Место на одржување : Собрание на РМ
Организатори : Македонско женско лоби, Комисија за родова еднаквост меѓу половите при Собрание на РМ; Министерство за здравство

Заклучоци:

1.Кампањата во 2007 даде одлични резултати во однос на подобрување на информираноста кај жените и нивна едукација за редовни и навремени прегледи;
2. Мобилизирање на здравствените служби во јавниот сектор за посветување поголемо внимание за овие заболувања на жената;
3.Максимално транспарентно и ефективно искористување на средствата од превентивната програма на Минстерството за здравство;
4. Збогатување на скрининг-регистарот кај овие заболувања;