Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Јавна расправа за Кампањата “Надмудри го ракот – биди здрава жена”

This post is also available in: English

Одржано на: 07.04.2008
Место на одржување : Собрание на РМ
Организатори : Македонско женско лоби, Комисија за родова еднаквост меѓу половите при Собрание на РМ; Министерство за здравство

Заклучоци:

1.Кампањата во 2007 даде одлични резултати во однос на подобрување на информираноста кај жените и нивна едукација за редовни и навремени прегледи;
2. Мобилизирање на здравствените служби во јавниот сектор за посветување поголемо внимание за овие заболувања на жената;
3.Максимално транспарентно и ефективно искористување на средствата од превентивната програма на Минстерството за здравство;
4. Збогатување на скрининг-регистарот кај овие заболувања;