Carryhealthy.com
Pharmshop.biz
Pharmausabuyonline.com
Ivantagehealth.net
ushealthworks.net
orderpharmaonline.com
implantologiadentalepisa.com
Pharmapillsdiscount.com
Lifestore24x7.com
Pharmashopbiz.com
buy generic levitra online
viagra buy online ireland
prednisone online paypal
viagra cialis order online
levitra with dapoxetine online
female viagra tablets online shopping in india
non prescription prednisone online
generic cialis viagra levitra online
levitra with dapoxetine online
female viagra tablets online shopping in india
non prescription prednisone online
generic cialis viagra levitra online

До каде сме во борба против семејното насилство

Одржано на 19.09.2008
Место на одржување: Собрание на РМ
Организатори: Македонско женско лоби, Комисија за еднакви можности на мажите и жените при Собрание на РМ, ООН

Јавната расправа беше организирана од Комисијата за еднакви можности меѓу жените и мажите на Собранието на Република Македонија, во соработка со канцелариите на ООН и на Македонското женско лоби.
На Јавната расправа беа поканети и присуствуваа членови и заменици на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, Клубот на жени парламентарки, претставници на министерствата за: труд и социјална политика, здравство, правда и внатрешни работи, Државниот завод за статистика, Канцеларијата на јавниот правобранител, експерти, невладини организации кои работат на прашањата од семејното насилство и медиуми.

На расправата присуствуваа и претставници на дипломатски претставништва и меѓународни организации кои имаат седиште во Република Македонија. Јавната расправа се одвиваше според следниов Дневен ред

Отворање и вовед:

• Г-ѓа Лилјана Поповска, Претседател на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените
• Г-ѓа Мариа Луиза Силва Мехијас, Постојан координатор на ООН и Постојан претставник на УНДП
• Поздравен говор на Н.Е. Симоне Филипини, Амбасадор на Кралството Холандија во Р. Македонија
• Поздравен говор на г-дин Душко Миновски, Државен секретар во Министерството за труд и социјална политика
• Презентација на стручен извештај, г-ѓа Мирјана Докмановиќ, меѓународен експерт
• Дискусија на учесниците

Донатор: Институции на ООН во РМ ; Собрание на РМ и Хуманитарна асосцијација “Надеж”-Австралија која финансиски ја поддржа Канцеларијата на МЖЛ во организирање на настаните

Документ за преземање:
Целосен извештај 19.09.2008 (.pdf)