Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Подигнување на свеста на жените за превентивни гинеколошки и мамографски прегледи

Цели :

  • Зголемување на свеста за раната превенција и спречување на малигните болести кај жените
  • Да се подигне свесноста кај жените за редовни гинеколошки и мамографски прегледи
  • Да се подигне свесноста кај сите жени за избор на свој матичен гинеколог
  • Да се информираат жените за Програмите на Министерството за здравство

[Read more...]

Кампања ‘’Надмудри го ракот –биди здрава жена’’

Период на спроведување : Октомври –Декември 2008
Имплементатори : Македонско женско лоби, Министерството за здравство на РМ (Здравствен дом на Скопје -Скопје), Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените при Собранието на РМ, Клуб на жени парламентарки

 

Целта на кампањата е подигање на свеста кај жената за рана дијагностика на ракот на дојката како и превентивни гинеколошки прегледи со ПАП тест. [Read more...]

Надмудри го ракот – биди здрава жена

Период на спроведување : Октомври–Декември 2007
Имплементатори : Македонско женско лоби, Министерството за здравство на РМ (Завод за заштита на мајки и деца), Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените при Собранието на РM Целта на кампањата е подигање на свеста кај жената за рана дијагностика на ракот на дојката како и превентивни гинеколошки прегледи со ПАП тест. [Read more...]