Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com

Подигнување на свеста на жените за превентивни гинеколошки и мамографски прегледи

Цели :

  • Зголемување на свеста за раната превенција и спречување на малигните болести кај жените
  • Да се подигне свесноста кај жените за редовни гинеколошки и мамографски прегледи
  • Да се подигне свесноста кај сите жени за избор на свој матичен гинеколог
  • Да се информираат жените за Програмите на Министерството за здравство

[Read more...]

Кампања ‘’Надмудри го ракот –биди здрава жена’’

Период на спроведување : Октомври –Декември 2008
Имплементатори : Македонско женско лоби, Министерството за здравство на РМ (Здравствен дом на Скопје -Скопје), Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените при Собранието на РМ, Клуб на жени парламентарки

 

Целта на кампањата е подигање на свеста кај жената за рана дијагностика на ракот на дојката како и превентивни гинеколошки прегледи со ПАП тест. [Read more...]

Надмудри го ракот – биди здрава жена

Период на спроведување : Октомври–Декември 2007
Имплементатори : Македонско женско лоби, Министерството за здравство на РМ (Завод за заштита на мајки и деца), Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените при Собранието на РM Целта на кампањата е подигање на свеста кај жената за рана дијагностика на ракот на дојката како и превентивни гинеколошки прегледи со ПАП тест. [Read more...]