Carryhealthy.com
Pharmshop.biz
Pharmausabuyonline.com
Ivantagehealth.net
ushealthworks.net
orderpharmaonline.com
implantologiadentalepisa.com
Pharmapillsdiscount.com
Lifestore24x7.com
Pharmashopbiz.com
buy generic levitra online
viagra buy online ireland
prednisone online paypal
viagra cialis order online
levitra with dapoxetine online
female viagra tablets online shopping in india
non prescription prednisone online
generic cialis viagra levitra online
levitra with dapoxetine online
female viagra tablets online shopping in india
non prescription prednisone online
generic cialis viagra levitra online

Подигнување на свеста на жените за превентивни гинеколошки и мамографски прегледи

Цели :

  • Зголемување на свеста за раната превенција и спречување на малигните болести кај жените
  • Да се подигне свесноста кај жените за редовни гинеколошки и мамографски прегледи
  • Да се подигне свесноста кај сите жени за избор на свој матичен гинеколог
  • Да се информираат жените за Програмите на Министерството за здравство

[Read more...]

Кампања ‘’Надмудри го ракот –биди здрава жена’’

Период на спроведување : Октомври –Декември 2008
Имплементатори : Македонско женско лоби, Министерството за здравство на РМ (Здравствен дом на Скопје -Скопје), Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените при Собранието на РМ, Клуб на жени парламентарки

 

Целта на кампањата е подигање на свеста кај жената за рана дијагностика на ракот на дојката како и превентивни гинеколошки прегледи со ПАП тест. [Read more...]

Надмудри го ракот – биди здрава жена

Период на спроведување : Октомври–Декември 2007
Имплементатори : Македонско женско лоби, Министерството за здравство на РМ (Завод за заштита на мајки и деца), Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените при Собранието на РM Целта на кампањата е подигање на свеста кај жената за рана дијагностика на ракот на дојката како и превентивни гинеколошки прегледи со ПАП тест. [Read more...]