Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

„Можеме и мораме“ – Фер избори 2008

Проект: “Можеме и мораме-фер избори 2008

Период на спроведување : мај-јуни 2008

Цел : да се подигне свеста на јавноста и политичките партии за почитување на Кодексот за слободни и фер избори2008

-да се едуцираат жените од руралните средини за нивното право на глас самостојно да одлучуваат и да се подигне свесноста околу проблемот со семејното гласање во тие средини [Read more...]

Претставување на родовите програми на жените кандидати

Наслов на проектот: Претставување на родовите програми на жените кандидати

Главната цел (и) беше да се подигне нивото на комуникација помеѓу гласачите и жените кандидати на листите, да им даде можност на жените кандидати од различни политички партии, кои беа ставени на листата за да ги пренесат своите пораки до гласачите во врска со родовите прашања, како и да им даде можност на гласачите да отворите форуми за дискусија и да се промовира граѓанското учество во креирањето на политиката во однос на полот. Родовите програми на политичките партии, како и личните обврски на жените кандидати за пратеник за прв пат биле ставени на дневен ред во споредба со претходните проекти за изборите одржани во 2006, 2008 и 2009 година, која промовира Кодексот на однесување за слободни и фер избори . [Read more...]

Јакнење на капацитетите на македонските жени во политиката

Период на спроведување : јуни 2008 – февруари 2009
Целна група : жени потенцијални кандидатки за советнички за локалните избори 2009

Цел: Да се зајакне демократскиот карактер на македонската политичка сцена преку промовирање на женските права и женската партиципација во политиката и да се промовира и креира менторската програма и мрежа меѓу жените-политичарки

Активности : Организирани 48 работилници во општините во РМ

Донатор: Меѓународен републикански институт –ИРИ

Медиумска кампања “Можеме и мораме-фер избори 2008″

Период на спроведување : мај-јуни 2008

Имплементатори : Македонско женско лоби во соработка со Национален демократски институт (НДИ) и граѓанска асоцијација “ Мост”

Цел: Промовирање на Кодексот за слободни и фер избори со цел поголема свесност за почитување на принципот ‘’еден човек-еден глас”

Целна група: граѓани на РМ со право на глас

Активности : Медиумска кампања , потпишување на Кодексот , неколку илјади ТВ и радио огласи на Кодексот, 60 билборди, дистибуција на 720.000 лифлети, брошури, беџови низ земјата

Донатор : Швајцарска агенција за развој и соработка (СДЦ)

Немаме избор за изборите – мора да биде фер

Период на имплементирање: мај –јули 2006
Имплементатори на проектот: Националниот демократски институт, граѓанската асоцијација Мост и Македонското женско лоби.

Цел на проектот:
- подигнување на свеста на граѓаните, на гласачкото тело за важноста од нивната вклученост за спроведување на демократски избори;
- градење на повисока свест кај политичките партии и нивните лидери за важноста на овие избори за Република Македонија и нејзината натамошна вклученост во демократските процеси во светот;
[Read more...]