Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com

Постанете пријатели на Европското женско лоби

Европското женско лоби е најголемата чадор организација на женски организации во ЕУ како и во земјите кандидати за членство.Целта на ЕЖЛ е унапредување на правата на жените и постигнување на родова еднаквост.

Постанете пријател на Европското женско лоби и дадете свој придонес со цел активностите од огромно значење за еднаквите можности и правата на жените да продолжат и понатаму. Повеќе информации ќе најдете на следниот линк

http://womenlobby.org/s-impliquer/become-a-friend-of-the-ewl/?lang=en