Carryhealthy.com
Pharmshop.biz
Pharmausabuyonline.com
Ivantagehealth.net
ushealthworks.net
orderpharmaonline.com
implantologiadentalepisa.com
Pharmapillsdiscount.com
Lifestore24x7.com
Pharmashopbiz.com
buy generic levitra online
viagra buy online ireland
prednisone online paypal
viagra cialis order online
levitra with dapoxetine online
female viagra tablets online shopping in india
non prescription prednisone online
generic cialis viagra levitra online
levitra with dapoxetine online
female viagra tablets online shopping in india
non prescription prednisone online
generic cialis viagra levitra online

Развој на женското претприемништво

Економското јакнење на жените е во голема мерка поврзано со степенот на еманципација на жената и во голема мерка влијае врз другите појави како редуцирање на семејното насиство, учеството на жените во политичкиот и јавниот живот, здравјето.

Оваа е широка тема која опфаќа голем број активности како што е намалување на невработеноста и подобрување на условите на работното место и други социјални моменти со посебна специфика кај жените.

Во рамките на семинарот беа презентирани основните елементи и принципи за почеток на сопствен бизнис, можностите за пристап до кредити ,концептот за градење на односи со клиенти и маркетинг стратегии. Семинарот беше од голема помош за оние кои имаа идеја за сопствен бизнис и оние кои веќе имаат сопствен бизнис да го развиваат и да најдат начин да поминат од една фаза во друга понапредна фаза.

Како резултат на оваа активност 5 жени отворија сопствен бизнис и тоа : работилница за колачи, стоматолошка ординација, салон за мебел, продавница за здрава храна.

Период на одржување: од 23 до 26.03.2007 во две фази
1.Работилница за почетници
2.Работилница за жени претприемачи во напредна фаза Предавачи:
1. Г-ѓа . Деборах Минор Харвеѕ -САД
2. претставници од Министерството за економија г-ѓа Ленка Угриновска
3. претставници од банкарскиот сектор г-ѓа Елеонора Зјогњанин од УНПРФ

Учесници: 150

Донатор: Амбасада на САД во Скопје, РМ

Обуката на тема : Развој на женското претприемништво

Економското јакнење на жените е во голема мерка поврзано со степенот на еманципација на жената и во голема мерка влијае врз другите појави како редуцирање на семејното насиство, учеството на жените во политичкиот и јавниот живот, здравјето.

Оваа е широка тема која опфаќа голем број активности како што е намалување на невработеноста и подобрување на условите на работното место и други социјални моменти со посебна специфика кај жените. [Read more...]