Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com

Развој на женското претприемништво

Економското јакнење на жените е во голема мерка поврзано со степенот на еманципација на жената и во голема мерка влијае врз другите појави како редуцирање на семејното насиство, учеството на жените во политичкиот и јавниот живот, здравјето.

Оваа е широка тема која опфаќа голем број активности како што е намалување на невработеноста и подобрување на условите на работното место и други социјални моменти со посебна специфика кај жените.

Во рамките на семинарот беа презентирани основните елементи и принципи за почеток на сопствен бизнис, можностите за пристап до кредити ,концептот за градење на односи со клиенти и маркетинг стратегии. Семинарот беше од голема помош за оние кои имаа идеја за сопствен бизнис и оние кои веќе имаат сопствен бизнис да го развиваат и да најдат начин да поминат од една фаза во друга понапредна фаза.

Како резултат на оваа активност 5 жени отворија сопствен бизнис и тоа : работилница за колачи, стоматолошка ординација, салон за мебел, продавница за здрава храна.

Период на одржување: од 23 до 26.03.2007 во две фази
1.Работилница за почетници
2.Работилница за жени претприемачи во напредна фаза Предавачи:
1. Г-ѓа . Деборах Минор Харвеѕ -САД
2. претставници од Министерството за економија г-ѓа Ленка Угриновска
3. претставници од банкарскиот сектор г-ѓа Елеонора Зјогњанин од УНПРФ

Учесници: 150

Донатор: Амбасада на САД во Скопје, РМ

Обуката на тема : Развој на женското претприемништво

Економското јакнење на жените е во голема мерка поврзано со степенот на еманципација на жената и во голема мерка влијае врз другите појави како редуцирање на семејното насиство, учеството на жените во политичкиот и јавниот живот, здравјето.

Оваа е широка тема која опфаќа голем број активности како што е намалување на невработеноста и подобрување на условите на работното место и други социјални моменти со посебна специфика кај жените. [Read more...]