Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Развој на женското претприемништво

Економското јакнење на жените е во голема мерка поврзано со степенот на еманципација на жената и во голема мерка влијае врз другите појави како редуцирање на семејното насиство, учеството на жените во политичкиот и јавниот живот, здравјето.

Оваа е широка тема која опфаќа голем број активности како што е намалување на невработеноста и подобрување на условите на работното место и други социјални моменти со посебна специфика кај жените.

Во рамките на семинарот беа презентирани основните елементи и принципи за почеток на сопствен бизнис, можностите за пристап до кредити ,концептот за градење на односи со клиенти и маркетинг стратегии. Семинарот беше од голема помош за оние кои имаа идеја за сопствен бизнис и оние кои веќе имаат сопствен бизнис да го развиваат и да најдат начин да поминат од една фаза во друга понапредна фаза.

Како резултат на оваа активност 5 жени отворија сопствен бизнис и тоа : работилница за колачи, стоматолошка ординација, салон за мебел, продавница за здрава храна.

Период на одржување: од 23 до 26.03.2007 во две фази
1.Работилница за почетници
2.Работилница за жени претприемачи во напредна фаза Предавачи:
1. Г-ѓа . Деборах Минор Харвеѕ -САД
2. претставници од Министерството за економија г-ѓа Ленка Угриновска
3. претставници од банкарскиот сектор г-ѓа Елеонора Зјогњанин од УНПРФ

Учесници: 150

Донатор: Амбасада на САД во Скопје, РМ

Обуката на тема : Развој на женското претприемништво

Економското јакнење на жените е во голема мерка поврзано со степенот на еманципација на жената и во голема мерка влијае врз другите појави како редуцирање на семејното насиство, учеството на жените во политичкиот и јавниот живот, здравјето.

Оваа е широка тема која опфаќа голем број активности како што е намалување на невработеноста и подобрување на условите на работното место и други социјални моменти со посебна специфика кај жените. [Read more...]