Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Средба со Питер Ван Хауте

Директорката на Македонското женско лоби г-ѓа Даниела Димитриевска заедно со претставници на граѓанскиот сектор оствари средба со г – дин Питер Ван Хауте, претставник на ЕУ, посредник во преговорите помеѓу политичките партии.Работната група составена од претставници на 4 политички партии меѓу кои и жени пратенички поддржувачки на иницијативата за зголемување на квотата на 40% дискутираше за Изборниот законик. Директорката на МЖЛ ги пренесоа ставовите и ги предаде аргументите и документацијата за зголемување на квотата од 40% во Изборниот законик и зголемување на учеството на жени на сите нивоа. Г-динот Ван Хауте јавно ја даде поддршката за оваа иницијатива и вети дека истата ќе ја пренесе во работната група .

http://plusinfo.mk/vest/42595/makedonsko-zensko-lobi-bara-zgolemuvanje-na-kvotata-za-zastapenost-na-zenite

даниела клуб на пратеници

Иницијатива за зголемување на бројот на жените на кандидатските листи

Македонското женско лоби испрати писма до претседателите на политичките партии вклучени во работните групи за Изборниот законик како и до претседателките на женските секции во 4-те политички партии со цел давање поддршка на иницијативата за зголемување на квота од 30% на 40% застапеност на жените на сите нивоа.

 

 

Македонското женско лоби историски е тесно поврзано со лобирање за поголема застапеност на жените во сите нивоа на  одлучувачките структури.

На крајот на деведесеттите години во Република Македонија во јавноста се постави прашањето за квотите  како реакција , намалотоприсуствонажените во процесите на одлучување.

Актуелизирањето на прашањето за рамноправна застапеност на обата пола беше поткрепено со   препораките на CEDAW и Пекиншката платформа за акција , како и останатите документи и препораки потпишани и ратификувани од  РепубликаМакедонија.

Во 2002 годиназапрвпатбешевоведенаквотаод 30% учествона обата пола на кандидатските листи за избор  на пратеници.

Овааинтервенцијапоттикназголеменоучествонажените на изборните листи, но бројот на избрани пратенички беше далеку под зацртанатаквотаод 30%.

Поучени од искуството на Парламентарните избори во 2002 година каде квотата не ги даде очекуваните резултати, во 2004 година,  беше усвоено ново законско решение за учество на жените на кандидатските листи за избор на советници.  Со ова решение се обезбедипоправеденраспореднакандидаткитенагорната и долнатаполовинаналистата за избор на советници, а  резултатот беше 22.4% избрани советнички на Локалните избори во март 2005 година.

Во 2006 година изборното законодавство во однос на учеството на жените на кандидатските листи беше унапредено со донесувањето на Изборниот законик.  Се  внесе одредба со која се гарантира дека на листите за избор на пратеници и советници во општините и градот Скопје  на секои три места најмалку едно место му припаѓа на помалку застапениот пол.

Во изборниот законик не се предвидени  квоти за избор на градоначалнички. Како резултат на непостоење на правна обврска  и стереотипите за жените во политиката придонесоа на Локалните избори во 2009 година да не биде избрана ниту една градоначалничка, а на локалните избори 2013 со силни притисоци и кампања да бидат избрани само 4 градоначалнички а 77 градоначалници во вкупно 81 општина.

Во минатото беа забележани примери  избрани жени од листите за пратеници и советници да се повлекуваат во интерес на мажите кои се наоѓаат подолу на листата. За да се спречи ваквата состојба, во 2014 во Изборниот законик беше воведен заштитен механизам со кој во случај на повлекување на жена од листата на нејзино место доаѓа следната жена од кандидатската листа.

.

 

 

Овој историски контекст не повикува  да ги  повториме и реафирмираме вредностите за кои се залагаме.

Жените во Македонија се свесни дека без постоењето на квота немаше да ги има 30% во Советите и во Парламентот. Исто така се свесни дека голем број на закони, мерки и прашања кои се однесуваат на родовата еднаквост немаше  да се најдат на дневен ред во органите на одлучување, доколку таму немаше жени.

Заради тоа ги повикуваме учесниците во изготвувањето на новиот Изборен законик да ја земат предвид стратешката цел 2 -Подобрување на степенот на родова еднаквост во приоритетни тематски области, од Националниот план за родова еднаквост (2013-2016) и  предвидениот индикатор Зголемена квота од 40% на помалку застапениот пол на кандидатските листи во Изборниот законик.

 

Исто така повикуваме да се почитува и квотата која се однесува на бројот на жените во изборните органи како што се Државната изборна комисија и останатите изборни органи, како и сите извршни органи и именувани позиции на национално и локално ниво.

Тркалезна маса Рамноправна родова застапеност во донесувањето одлуки

12049103_803641143080073_4593435113947702443_n 

Рамноправна родова застапеност во донесување на одлуки
Хотел Арка- 30/09/2015 

Еден од принципите договорени на тродневниот семинар одржан во јули 10-12 2015 во Струга  со претставничките на политичките партии и претседателките на женските секции во партиите каде се говореше за премостување на политичката криза беше Негување на придобивката од квотите и нивно унапредување-внатрепартиско и институционално за која цел се организаираше и  тркалезната маса “Рамноправна родова застапеност во донесување на одлуки”.

Воведно обраќање имаа Даниела Димитриевска, извршна директорка на Македонското женско лоби

Луиза Винтон, координатор на ООН и постојан претставник на УНДП во Скопје истакна дека е
е охрабрувачки да се види дека постои консензус меѓу партиите, и покрај актуелната поларизација, која постои во моментот. Постоење на консензус на политичките партии во оваа ситуација е важно за постигнување на заедничките приоритети на политичките партии.  50-50 треба да биде нашата цел, но и 40% е одлична бројка и ја имате поддршката од нашите тела и институции.

10:30   Сесија 1: Каде сме: Правни механизми за родова еднаквост
Силвана Бонева, пратеничка  во Собранието на РМ

”Да се слушне гласот на жените и да бараат праведно општество кое припаѓа на сите подеднакво: и на мажите и на жените. Жените во политиката треба да си подадат рака, ако сакаме да успееме во нашите намери”.
Цветанка Иванова, поранешна пратеничка  на Собранието на РМ- Мислам дека оваа цел не е поставена од денес, не само во домашното законодавство, туку и во меѓународното. Oва прашање е веќе ставено во агенда и жените треба да вршат поголем притисок во своите партии.

Лилјана Поповска,  пратеничка  во Собранието на РМ:  Причини за повеќе жени во политика:
1. Правда
2. Повеќе идеи
3. Исполнување на целиот потенцијал во општеството.”
10:50   Сесија 2: Каде сме сега: влијанието на правните механизми во унапредување на родовата еднаквост
Елена Грозданова, Министерството за труд и социјална политика, државен советник за еднакви можности помеѓу жените и мажите , истакна дека воспоставените механизми за родова еднаквост фунцкионираат. Секој од нив на различен начин, но тие  функционираат. Секторот за еднакви можности се приклучува барем во оној дел каде што има надлежност во рамките на Министерството.

11:00  Сесија 3: Каде одиме?- Препораки за зајакнување на родовата застапеност во процесите на одлучување

Претставниците од сите политичките партии дадоа свое видовање за сегашната позиција и за идните напори и заложби кои треба да се направат со цел рамноправна застапеност на обата пола во процесите на одлучувањето.

Претставничката на ДУИ истакна дека Квотата од 30% ни помогна да дојдеме овде, но и со себе носиме одговорност да ја оправдаме оваа бројка.

 

arka 1arka 9arka 19arka 25arka 28

 

Семинар Жени лидерки за женска платформа

Македонското женско лоби во рамките на проектот ”Ние сме идни лидерки, носителки на промени во нашите заедници”, одржа семинар ”Жени лидерки за женска платформа” со цел јакнење на капацитетите на жените лидерки од политичките партии во Република Македонија. Семинарот се одржа во Струга од 10-12.07.2015 во хотел Изгрев со учество на 28 жени -учеснички од политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ, ДОМ и ЛП. Форумот на жени на ДПА ја поддржа вербално иницијативата , но не беше во можност да присуствува на семинарот. На семинарот се разговараше за поголемите можности за вклучување на жените во партиските програми и како истите треба да одговорат на потребите на граѓаните. Во исто време се говореше за зајакнување а женските органзиации во рамки на партиите како правно така и програмски преку нивно преземање на одоворностите за кандидатките кои ќе бидат претставени на изборите, но во исто време и програмата на партиите да биде базирана на родово сензитивни политики.
На семинарот присуствуваа и свои искуства споделија и постојаниот претставник на Обединетите нации во Македонија, г-ѓа.Лујза Винтон, г-ѓа.Камила Дуда Каветска од Делегацијата на ЕУ во РМ и г-ѓа.Сара Барбиери офицер за интеретнички односи од Мисијата на ОБСЕ
Како заклучок од семинарот се донесоа следните Принципи на зеднички интереси од страна на сите учеснички:

• Унапредување на меѓупартискиот дијалог помеѓу женските организации во партиите;
• Негување на придобивката од квотите и нивно унапредување – внатрепартиско и институционално;
• Финансиска независност за делување на организациите на жените во партиите;
• Здобивање и унапредување на релевантноста на женските организации во партиите преку застапување на интересите на жените од партиja и кон граѓаните;
• Зајакнување на солидарноста помеѓу женските организации во партиите за осуда на говорот на омраза насочен кон жените.

href=”http://mzl.org.mk/wp-content/uploads/2015/07/grupna-.jpg”>grupna
photo 2
photo3
photo 4
_MND0460

Летна школа на млади феминистки

Европското женско лоби за прв пат оваа година организира Летна школа на млади феминистки
Кога и каде?
• Од 3 до 6 септември 2015
• Во Брисел

Што претставува ?
• Простор за размена на идеи, искуства, можност за инспирација, зајакнување на вештини.
• Програмата ќе биде делумно обликувана од учесниците
• Активности: работилници, вештини за споделување, експертиза

Кој може да се пријави?
• 50 жени учеснички
• Меѓу 18 и 30 години.
• кои имаат искуство во граѓански активизам, политики поврзани со родовата еднаквост / женските права
• Живеење во Европската унија или во земјите кандидати за ЕУ .

Формуларот за аплицирање можете да го најдете на следниот линк : http://www.womenlobby.org/spip.php?article7240&lang=en

arton7240-c810f

Професионалец или продукциска компанија за изработка на играни видео приказни

Професионалец или продукциска компанија за изработка на играни видео приказни
Период: 5 јуни 2015– 22 јуни 2015

1. Проект:
Ние сме идни лидерки и агентки на промена во нашите заедници
“We are the future leaders and agents of change in our communities”

2. Цел на ангажманот: Универзитетот Евро-Балкан, Скопје треба да ангажира видео продукциска куќа или професионалец кој се занимава со снимање и изработка на видео материјали за потребите на проектот Ние сме идни лидерки и агентки на промена во нашите заедници, кој се спроведува во партнерство со Македонско женско лоби и со поддршка од UN Women.
Видео материјалот ќе се користи за промоција на резултатите од овој проект и ќе биде објавен на веб страната на проектот, на веб страната на Евро-Балкан и на Македонско женско лоби, на партнерите на проектот, на социјалните межи и ќе биде прикажуван на различни настани, конференции и сл.

3. Главни задачи:
• Во тесна соработка со Евро-Балкан да се развие сценарио на снимање. Изборот на локации, активности и ликови ќе биде водено од Евро-Балкан.
• Снимање со професионална опрема на локации надвор од Скопје
• Монтажа на материјалот, снимање на тон за нарација, титлување на албански и англиски.
• Да се понуди соодветна музика со право на користење
• Секоја приказна треба да трае помеѓу 1-5 минути, во зависност од потребите и од конкретното сценарио
• Да се следат насоките на Евро-Балкан за лого и шпица
• Сите произведени материјали и ексклузивните права врз овие материјали ќе бидат во сопственост на Евро-Балкан

4. Документација која треба да се достави:
• CV и портфолио, т.е референтна листа на изработка на слични видео продукти да се достават најдоцна до 5 јуни, 2015 година
• Финансиска понуда која ќе содржи:
- Цена на снимање по ден, за опрема и персонал
- Цена на монтажа по час/ден (аудио и видео)
- Фиксна цена за изработка на финален продукт – видео приказна во времетраење од 2 минути, со вклучена музика, титли, нарација итн. Цената треба да се заснова врз снимање на терен 1-2 дена и припреми за снимањето.

4. Критериуми за селекција:

Понудите ќе се оценуваат според техничкиот квалитет и понудената цена

Критериуми за оценка Бодови
1. Квалитет на техничката понуда и цена 60
2. Искуство и квалификации 20
3. Референци за слични проекти 20
Вкупно бодови 100

Документите може да се поднесат лично или на е-пошта на: contact@euba.edu.mk, најдоцна до 5 јуни.

За дополнителни информации, www.euba.edu.mk, www.inspiriraj.mk или на телефон (02) 3075570 (лок. 115). Лице за контакт м-р Игор Панев.

Барање за понуди за ХИС (2)

Регионални приоритети на Работната група за Централна, Источна Европа, Балкан и Балтик

Работната група на ЕЖЛ за Централна, Источна Европа, Балканот и балтичките држави (Task Force CEBBS) ги претстави регионалните приоритети за унапредување на правата на жените и родовата еднаквост во контекст на новата стратегија на ЕК за еднаквост помеѓу жените и мажите 2015-2020.

Се потенцираа 8 приоритетни области во кои што Работната група за CEBBS повикува на итна акција со цел да се унапредат правата на жените и родовата еднаквост во регионот. Прво и основно, Европската комисија треба да усвои нова стратегија за еднаквост помеѓу жените и мажите. Усвојувањето на оваа нова стратегија е клучен елемент за промовирање на еднаквоста помеѓу жените и мажите како европска вредност во сите земји-членки на ЕУ, како и кај земјите-кандидати. Новата стратегија ќе ги обнови политичките заложби кон родовата еднаквост. Последната стратегија на ЕУ се поклопи со периодот на економската рецесија и затоа е потребно новата стратегија да даде приоритет кон вложување на поголеми напори за еднаквост меѓу жените и мажите. На овој регион му е потребна посветеност на работењето еднаквост помеѓу жените и мажите и повторно отворање на дебати во однос на правата на жените.

Стратегијата следните ЕУ за еднаквост меѓу жените и мажите 2015-2020 треба да вклучува поширок спектар на приоритетните области со цел ефикасно да се намали половата нееднаквост во ЕУ и во рамките на ЕУ. Следната стратегија на ЕУ за еднаквост меѓу жените и мажите 2015-2020 исто така мора да ги одрази потребите на сите жени во Европската унија и мора да обезбеди сеопфатна и ефективна рамка, така што жените и мажите да имаат еднакви економски, политички, социјални и културни можности во сите земји.

Работната група вклучува членови од 11 земји-членки на ЕУ (Бугарија, Хрватска, Чешка, Естонија, Македонија, Унгарија, Латвија, Литванија, Полска, Романија, Србија, Словачка, Словенија), членовите од земјите-кандидати (Србија, Македонија и Турција), како и претставници на 2 европски организации -мрежи на ЕУ, а тоа се Европска мрежа на жените Мигрантки и Сојузот на Ромите, ромските жени.

По издавањето на Европскиот Индекс за родова еднаквост во 2012 година стана се повеќе и повеќе очигледно дека напредокот кон родова еднаквост во новите земји-членки и земјите кандидати или запре или се движи со бавно индивидуално темпо. Земјите од Централна Европа, Балканот и балтичките држави имаат сите со исклучок на Словенија, резулати кои ги рангираат под просекот на ЕУ 27. Регионот, исто така, вклучува две од земјите со најниски резултати за родова еднаквост (Бугарија и Романија). Области како што се финансиски приходи на жените и политичката и економската моќ се области каде што регионот се наоѓа далеку назад зад другите делови на ЕУ.

Родовите стереотипи во врска со традиционалните родови улоги на жените и мажите се широко распространети во јавниот живот , исто така и поделбата на обврските и улогите во семејниот живот на двата пола се далеку од еднаква поделба.
Моментален статус на правна и родова еднаквост на жените во регионот

•Машинерија за Национална родова еднаквост

И покрај важноста и видливоста на некои национални машинерии, заеднички проблем во регионот е дека таквите механизми се под сериозна финансиска закана пред се со почетокот на економската рецесија. Механизмите за родова еднаквост беа привремено распуштени во (Романија, Словенија) , потоа вградени во рамки на министерските структури (во Унгарија, Бугарија), без доволно материјални и човечки ресурси. Родовата еднаквост е маргинализирана во владите, што резултира со мало влијание на останатите машинерии. Родовата еднаквост, родовата интеграција и родово буџетирање – некои од клучните области на дејствување на националните машинерии, се уште остануваат нецелосно разбрани од страна на самите носители на одлуки.

• Жените на економска независност

Од годишните извештаи за спроведувањето на (2010-2015) Стратегијата за еднаквост на ЕК се забележува дека родовите нееднаквости меѓу земјите-членки се зголемуваат а, најпроблематична област е економската независност на жените. Во годишниот извештај за 2014 година се наведува дека “трендот кон еднаква економска независност дојде до точка на запирање, а во некои случаи, таа е дури и обратно пропорционална”. Повеќето од земјите во регионот се или зад или заостануваат уште повеќе во насока на постигнување на планираните цели на учеството на жените во работната сила. Особено загрижувачки е долгорочната невработеност на жените и посебно на младите жени во транзиција од училиште до пазарот на трудот (со NEET процент достигнува до 21,5% во Бугарија во 2013 година).

Работната група за CEBBS ги потсетува на носителите на одлуки дека регионот има најголема европска популација под ризик од сиромаштија и социјална исклученост со 4 земји-членки каде што 1/3 од населението е на прагот на сиромаштијата (Бугарија 48%, Романија 40,4%, Латвија 35,1 % и Унгарија 33,5%) и каде што околу 48% од населението страда од материјална депривација. Регионот, исто така, има најголем број на вработени сиромашни луѓе чии приходи не се доволни за дневни трошоци живот и највисока стапка на детската сиромаштија,тоа се показатели кои укажуваат на начин на репродукција на сиромаштијата низ генерации.

Самохраните мајки и жени пензионери, како и жените од руралните средини и малцинските жени се најмногу погодени, иако воведувањето на загарантираните основни приходи во некои земји влијаеше на многу благо намалување на екстремната сиромаштија. Безбедноста на жените продолжува да биде изложена на ризик со намалување на бројот на засолништа, советувалишта и телефонски линии за помош и поддршка на жените жртви на насилство.

• Учество на жените во политиката

Жените сочинуваат помеѓу 10% (RO) и 23% (ЕЕ) од избраните претставници во националните парламенти , но оваа стапка е многу пониска кога станува збор за извршни позиции. Во овој регион учеството на жените во политиката е многу ниско во споредба со другите делови на ЕУ. Исто така, постои силен отпор за воведување квоти, но со следната Стратегија за родова еднаквост треба да биде повторно отворена за дебатата за задолжителни квоти. Во Унгарија, ниту една жена нема министерско портфолио, а има само две жени шефови на држави во Хрватска и Естонија. Во регионот постои мала јавна поддршка за жените кандидати кои бараат избори за највисоката функција. Со исклучок на Република Македонија, Полска и Словенија нема друга земја во регионот која има воведено задолжително посебни мерки/квоти за промовирање на жените во политиката. И покрај тоа што некои политички партии имаат воведено доброволни мерки/квоти со цел да се обезбеди учеството на жените во редовите на членовите на партијата. Се даде генерално многу отпор на системот на квоти и од традиционалните политички партии, како и од страна на пошироката јавност. Пристапот на жените до политиката е ограничен од страна на повеќе фактори, вклучувајќи ги родовите стереотипи и сексизмот во политиката, како и недостатоци во капацитет кој ги остава жените без вистински контакти и ресурси за да се искачи на скалилото на лидери на партија.

• насилството врз жените и жените пристап до сексуални и репродуктивни права

Работните тела на CEBBS забележува дека иако постои инкриминирање на семејното насилство во регионот, многу земји сé уште не се подготвени да креираат и усвојат закони за заштита и безбедност на жените врз основа на родовата перспектива. Специјални граѓанските и кривичните закони за семејно насилство сé уште го користат повикување на насилство меѓу членовите на семејството и не успеаја да ја признаат родовата димензија на семејно насилство. Некои држави во регионот не успеваат да ја признаат не-физичката димензија на семејното насилство, другите не успеваат да го признаат меѓу партнерското насилство помеѓу парови кои не се законски регистрирани, додека други земји немаат сеопфатни закони против сите форми на насилство врз жените, како што се демнењето, сексуална злоупотреба или сексуално вознемирување. Мерките за заштита на жртвите исто така не ги опфаќаат сите форми на насилство врз жените.
Жените од Централна и Источна Европа, Балканот и Балтичките земји се премногу застапени во проституција во Западна Европа и се жртви на трговија со луѓе за сексуална експлоатација. Законите за проституција и трговија со луѓе не се на задоволително ниво: некои ги криминализира жените во проституцијата; нема излезни програми за жените кои сакаат да запрат со проституцијата, и законите не се фокусираат на страната на побарувачката (односно на купувачите на сексуални услуги и макроата) и нивната улога во поттикнувањето на проституцијата.

Нема доволно достапни услуги за жените жртви на насилство, некои земји немаат доволно засолништа, другите не успеале да обезбедат телефонска линија -броеви за помош и поддршка, трети се уште немаат специјализирани услуги за жртвите на сексуално насилство- силување, како што кризни центри.
Женското сексуално и репродуктивно здравје и правата се под сериозни напади и закани во речиси во секоја земја во последните 5 години. Постојат добро организаирани и координирани и добро опремени групи за против абортусот и хомофобични лоби групи кои се многу активни во целиот регион. Овие групи доведоа до зголемување на стигматизација на жените кои бараат абортус, до ограничување на репродуктивното здравје и услуги достапни за жените, како и до креирање на моќни стереотипи за жените во единствена улога на мајки. Сексуалните и репродуктивните потреби на жените треба да бидат земени предвид во националните програми за здравствено осигурување и каде што е наведено како исчезнати овие пропусти треба да бидат санкционирани како
дискриминаторски практики.

Регионални приоритети

Работната група за CEBBS го потенцира зголемување на јазот во рамките на ЕУ во однос на родовата еднаквост и правата на жените, и бара итна акција на ниво на ЕУ, како и на национално ниво. Родовата еднаквост е основната вредност на ЕУ содржани во основачките документи на Унијата, односно вредноста на која сите земји-членки се обврзаа и вредност која има голема поддршка меѓу граѓаните на ЕУ (види специјален Барометар 428 – родова еднаквост 2015). Европската комисија мора да ја обнови својата посветеност на родова еднаквост, таа е приоритет во донесување на новата стратегија на ЕУ за родова еднаквост 2015-2020 како и да се изгради политички консензус за придвижување напред кон инклузивен и родово еднаква Европската унија. Мора да се направи брз напредок во регионот CEBBS и да се доведат сите земји-членки на слични нивоа на родовата еднаквост.

Работната група за CEBBS нагласува дека следанта стратегија за родова еднаквост 2015-2020 мора да ги земе предвид барем 6 од 8-те приоритети, со цел да се постигне промена на родовата еднаквост и правата на жените во регионот. Приоритетните области се следниве:

1. Феминизмот и родовата еднаквост како европски вредности
2. Градење на силно движење за правата на жените во регионот CEBBS
3. Обезбедување на економска независност на жените и итно намалување на родово базираната сиромаштија
4. Зголемување на учеството на жените во политиката и зголемување на бројот на политичарки – феминистки во националните парламенти, во локалните и националните власти
5. Зајакнување и градење на одговорна, добро опремена со ресурси родова машинерија
6. Борба против насилството врз жените и да се обезбедувае на сексуално и репродуктивно здравје и права за сите
7. крај на дискриминацијата врз Ромите, особено жените Ромки; да се стави крај на дискриминацијата врз основа на миграција и како и вклучување на жените- мигрантки во сите европски општества
8. Зачувување на мирот во Европа

Формирање на Работна група за Централна и Источна Европа, Балтик и Балкан во рамки на ЕЖЛ

На 19-ти јануари 2015 год. во Брисел се формираше Работната група за Источна и Централна Европа, балтичките и балканските држави. Иницијативата беше дадена на Генералното Собрание на Европското Женско Лоби во Лисабон, во октомври 2014 год.

Членови од регионот на Централна и Источна Европа, Балтик и Балкан се состаноа во Брисел за да разговараат и да изработат стратегија за тоа како да се придонесе за унапредување на родовата рамноправност во регионот.
Целта на оваа група е да се даде подолем увид и поголемо разбирање за ситуацијата за правата на жените и женските организации во различните земји во Централна, Источна и Југоисточна Европа. Се направи првична колективна анализа за заканите и назадните трендови во земјите во овој регион, се утврди фактичката состојба и се собраа информации по однос на состојбата во секоја од овие земји пооделно. Се изработи стратегија како да се делува по однос на клучите детектирани прашања, проблеми и предизвици, начините како би можеле да се справиме со сегашните закани за женските права. Се даде првична идеја за изработка на заеднички и индивидуалне акциски план за секоја земја за оваа и наредната година. Исто така се детектираа и потенцијалните донатори и се организираше состанок со нив со цел да се разговара за стратешките , финансиските и програмските потреби.

Во наредна фаза се селектираше консултат од страна на ЕЖЛ кој ке работи со групата и ќе дава поддршка во изработката на финалната стратегија и заедничкиот акциски план како и индивидуалните акциски планови на земјите. Од страна на консулантот се изработи план како да се зголеми видливоста на групата на регионално ниво и нејзиното постоење во рамки на ЕЖЛ како посебна структура . Се дефинираа целните групи на национално и регионално ниво, потенцијланите донатори и поддржувачи. Исто така се дефинираа регионалните приоритети вкупно 8 кои се заеднички за сите земји-членки во групата и потребата од инкорпорирање на регионалните приоритети во новата Европска стратегија за родова еднаквост која треба да биде усвоена оваа година.
1529724_10152641572383247_1955470979859515760_o

Анализи за жени кандидатки за градоначалнички на локалните избори 2013

women candidate for mayors local elections2013

Анализи за присуство на жени на изборни листи -локални избори 2013

lokalni izbori analizi2013