Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com

16 дена борба против семејното насилство

This post is also available in: English

Во рамките на 16-те дена борба против семејното насилство се одржаа 16 трибини на темата на борба против семејното насилство во 16 општини во РМ.

Трибините се одржаа во следните општини:

1.Центар
2.Чаир
3.Струга
4.Куманово
5.Битола
6.Штип
7.Струмица
8.Кисела Вода
9.Гази баба
10.Тетово
11.Гостивар
12.Св. Николе
13.Прилеп
14.Охрид
15.Крушево
16.Скопје

На трибините присуствуваа и воедно оргнизаторки на трибините беа пратеничките од Собранието на РМ каде преку непосреден контакт со граѓаните од своите општини, со претставници од медиумите го потенцираа проблемот на семејното насилство , начините на препознавањето и неговото решавање.

На овие активности присуствуваа и амбасадорите на земјите на ЕУ, вклучувајќи го и амбасадорот на Европската комисија во Р.Македонија