Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

16 дена борба против семејното насилство

This post is also available in: English

Кампања:  16 дена борба против семејното насилство

Период на спроведување ноември 2008 година

Одржани се 16 трибини во 16 различни општини на територијата на РМ во рамките на “16 дена борба против семејното насилство “кој се одбележува во светски рамки.

Општини :Центар, Чаир, Струга, Куманово, Битола, Штип, Свети Николе, Струмица, Кисела Вода, Гази баба, Тетово, Гостивар, Прилеп, Охрид, КруШево, и Град Скопје.

Општините каде се одржаа трибините се со различен етнички состав, и локалните НВО (членки на мрежата на МЖЛ) беа одговорни за анимирање на граѓаните и нивно вклучувае на трибините.

На трибините присуствуваа и пратеничките од Собранието на РМ каде преку непосреден контакт со граѓаните од своите локални заедници преку своите асистенти го потенцираа проблемот на семејното гласање, неговото препознавање и начините на негово решавање. Предавачи на трибините беа стручни лица-експерти од оваа област, а исто така како гости беа присутни и претставници од инситуциите на УН во земјата како и претставници од ЕУ и претставници од дипломатскито кор во Скопје.

Заклучоци и резултати од трибините :

Подигната е свеста на граѓаните за постоењето на проблемот на семејното насилство , потребна е попорецизна правна и законска рамка за борба против семејното насилство, потребен е координиран и континуиран пристап на сите субјекти во борбата против семејното гласање како и јакнење на капацитетите и подигање на свеста на жртвите со посебен акцент во руралните средини заради елиминирање на предрасудите и стеротипите.