Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Стоп на насилството вклучувајќи го и насилството врз младите

This post is also available in: English

Име на проектот :

“Стоп на насилството вклучувајќи го и насилството врз младите”

Период на спроведување: јуни-декември 2011

Цели:

Општа цел

Формирање на координативен систем на помеѓу институцијална соработка за препознавање, реагирање и решавање на проблемите на насилството, вклучувајќи го семејното насилство кај младите и жените.

Цел на проектот

Овој проект имаше за цел да ги едуцира родителите, учениците, наставниците да го препознаат насилството вклучувајќи го и семејното насилство и да им укаже на начините  на решавање со кое би се избегнале фаталните последици. Воедно и вклучување на институциите со преставување на начините на решавање на овие проблеми преку нивните тела во борба против насилството.

Целна група:  Целна група во овој проект беа учениците од основните и средните училишта, нивните родители и наставници. Додека своја вклученост имаа и институциите на локално ниво кои се занимаваат со ова прашање како Центри за социјална помош, локални координативни тела против семејно насилство, полициски преставници, преставници од локалната смоуправа и други.

 

Активности:

- Одржани се 5 (пет) едукативни работилници за ученици, родители и наставници во основното училиште:

“Димитар Миладинов”

Средно фискултурно училиште- “Методија Митевски-Брицо ”

Средно училиште “Јосип Броз-Тито”

Средно градежно училиште “Здравко Цветковски ”

Средно училиште “Зефјуш Марку”

 

-Организирање на натпревар најдобар Есеј за справување со насилството вклучувајќи го семејното насилство

- Организирање на натпревар најдобар најдобар цртеж  со тема борба против насилството

 

Резултати : Зголемен број на информирани учениците за тоа што е насилство, што е семејно насилство и како мирно да се справат со овој проблем

- информирани родителите со проблемите на децата и во исто време како да ги едуцираат за препознавање на семеното насилство и како тоа влијае тоа врз развојот и однесувањето на децата.

- креирана мрежа помегу родителите кои заедно со наставниците ќе го набљудуваат овој проблем и ќе алармираат кај надлежните институции за негово решавање.

-организиран натпревар за есеи на оваа тема

-организиран натпревар во цртање  на оваа тема

 

Донатор : Град Скопје