Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com

Семинар Јакнење на капацитетите на претставниците на локалната самоуправа за имплементација на Резолуцијата 1325

This post is also available in: English

Во рамки на проектот Зајакнување на жените и девојчињата за зачувување на мирот и градење доверба, финанските поддржан од Британската амбасада во Скопје, на 21 и 22 октомври 2016 во хотел Александар Палас -Скопје, се одржа семинар на тема Јакнење на капацитетите на претставниците на локалната самоуправа за имплементација на Резолуцијата 1325. Присутни беа 20 претставници од 10 локални самоуправи во РМ. Учесниците се запознаа со Резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации 1325 , Националниот акциски план за 1325 како и со интитуционалните резултати и предизвици по однос на резолуцијата. Целта беше да се потенцира важноста од применливоста на резолуцијата на локално ниво и да се сугерираат начини и предлози како наученото да се аплицира во локалните самоуправи. 1 2 3 4 5