Carryhealthy.com
Pharmshop.biz
Pharmausabuyonline.com
Ivantagehealth.net
ushealthworks.net
orderpharmaonline.com
implantologiadentalepisa.com
Pharmapillsdiscount.com
Lifestore24x7.com
Pharmashopbiz.com
buy generic levitra online
viagra buy online ireland
prednisone online paypal
viagra cialis order online
levitra with dapoxetine online
female viagra tablets online shopping in india
non prescription prednisone online
generic cialis viagra levitra online
levitra with dapoxetine online
female viagra tablets online shopping in india
non prescription prednisone online
generic cialis viagra levitra online

Семинар Јакнење на капацитетите за презентирање и лобирање на Резолуцијата 1325

This post is also available in: English

Вториот дел од семинарот наменет за претставниците од 10-те локални самоуправи вклучени во проектот Зајакнување на жените и девојчињата за за зачувување на мирот и градење доверба се одржа на 11 и 12 ноември во хотел Александар Палас во Скопје. Целта на овој семинар беше да се зајакнат капацитетите на учесниците за лобирање и презентирање на резолуцијата во јавност, посебно во локалната самоуправа пред локалната заедница. Учесниците се информираа за тоа како да пристапат кон медиумите , како да ја промовираат својата работа и со техниките и алатките на процесот на лобирање за примена на резолуцијата на локално ниво. 11 12 13 14 site