Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com

Семинар Ревизија на Национален акциски план 2013-2015 и предизвици за во иднина

This post is also available in: English

Во хотел Солун на 22 , 24 и 25 март 2016 год. се одржа семинар „Ревизија на Национален акциски план 2013-2015 и предизвици за во иднина“ со претставници од Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, Центарот за управување со кризи и претставници од локалните самоуправи односно координаторките за еднакви можности во локалните самоуправи Карпош, Кисела Вода, Гази Баба, Центар , Ѓорче Петров . Целта на семинарот беше да се запознаат учесниците со процесот на подготовка на НАП2013-2015 за Разолуцијата 1325 на Советот на ОН за жени, мир и безбедност како и да се запознаат со активностите на локално ниво во 10 општини во рамки на проектот ”Зајакнување на жените и девојчињата за зачувување на мирот и градење доверба”. Предавачи во рамки на семинарот беа претставници од Министерството за труд и социјална политика кои ги запознаа присутните со институционалните резултати и предизвици по однос на еднаквите можности и унапредување на родовата рамноправност. Присутен беше и военото аташе во Британската амбасада во Скопје, г. Ричард Пери кој укажа на важноста од вакви проекти и од натамошно регионално делување за вклучување на жените во зачувување на мирот  и безбедноста.  1 perryaferdadrita2elena grozdanovapoliciaj 2straso2