Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Работна конференција

This post is also available in: English

”Проценка на резултатите и предизвиците од менторската програма за јакнење на жените во локалната самоуправа”
Се одржа во хотел „Александар Палас“, на 18-ти ноември 2014 и е интегрален дел на проектот „Ние сме жени лидерки и двигателки на промени во наштите заедници“, кој има за цел да придонесе за поголемо учество на жените во политиката и на местата од кои се донесуваат одлуки. Овој проект придонесува кон воспоставување и ефективно спроведување на родовите политики во единиците на локалната самоуправа.Во изминатиот период тимови од менторирани, ментори/ки, советници/чки работеа во 21 општина на 22 родово-сензитивни акции кои веќе се во фаза на изведба и даваат првични резултати.
На конференцијата се презентираа постигнатите резултати од спроведените менторски акции во 21 општина како и предизвиците и очекувањата од истите. Се претстави интернет платформата за споделување искуства и ресурси и алатките за истражување, начинот на регистрирање и следење на вебинарот.
Се работеше во 4 панели каде се разменија искуства, знаење и информации по однос на темите во панелите и се трасираа идните активности во 2015
Панел 1 Учеството на жените во општествениот живот и во донесувањето одлуки
Панел 2 Женското здравје и семејното насилство
Панел 3 Новите родово-чувствителни услуги што ги нудат оптините
Панел 4 Економско јакнење на жените
на крајот се донесоа заклучоците и препораките.
На конференцијата присуствуваа околу 100 учесници од 21 општина, градоначалниците на општина Теарце и Маврово-Ростуше, претседатели на Совети на општина Битола и општина Чашка, менторирани советници, членови на КЕМ, вработени во локалната администрација, ментори – сегашни и поранешни политичарки, експертки, претседателки на невладини организации и др.

10805556_639458106165045_7572152216226150573_n10801560_639422202835302_2605033136342447854_n10401460_639411966169659_1340599964502980978_n535939_639420029502186_6210485859495580538_n1510875_639441009500088_5220128817116483098_nРАБОТНА КОНФЕРЕНЦИЈА