Carryhealthy.com
Pharmshop.biz
Pharmausabuyonline.com
Ivantagehealth.net
ushealthworks.net
orderpharmaonline.com
implantologiadentalepisa.com
Pharmapillsdiscount.com
Lifestore24x7.com
Pharmashopbiz.com
buy generic levitra online
viagra buy online ireland
prednisone online paypal
viagra cialis order online
levitra with dapoxetine online
female viagra tablets online shopping in india
non prescription prednisone online
generic cialis viagra levitra online
levitra with dapoxetine online
female viagra tablets online shopping in india
non prescription prednisone online
generic cialis viagra levitra online

Работилница на тема: “Жените градат безбедност” базирана на презентација на книгата “Жените во несигурниот свет”

Место на одржување : Скопје, Собрание на РМ

датум: 27-28 март , 2007

Организатори :

  • Македонско женско лоби
  • Центар за демократска контрола на вооружени сили-Женева
  • Собрание на Република Македонија

Донатор:

Центар за демократска контрола на вооружени сили-Женева (DECAF)

Цел:

Целта на работилницата е да се потврди улогата која жените ја имаат во градењето на безбедноста, посебно како парламентарки, како членки на безбедносните сили, и како членки на граѓанското општество . Зголемувањето на учеството на жените во политиката, вклучувањето на жените во зачувувањето на мирот и конфронтацијата на семејното насилство ќе бидат клучни теми на оваа конференција.

Основа за дискусијата е книгата”Жените во несигурен свет – Насилство врз жените – факти, бројки и анализи” издадена од Демократскиот центар за контрола на вооружени сили од Женева (ДЦАФ) .

“Жените во несигурен свет”дава увид во обемот и магнитудата на насилството кое жените го имаат искусено врз себе, во секојдневниот живот и за време на и по вооружениот конфликт и ги потенцира клучните улоги кои жените ги имаат во градењето на мирот и безбедноста. Резимето од книгата е преведено на македонски и албански јазик и ќе биде презентирано на конференцијата како и краток филм и ЦД.

 

Семинарот се однесува на парламентарците и нивните соработници , граѓанскиот сектор, владините службеници од Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана како и експерти на ова поле од кабинетот на Претседателот и Премиерот

 

Дополнителни информации:

Работилницата е организирана од страна на Центарот за контрола на вооружени сили (ДЦАФ) од Женева и Македонското женско лоби. За прашања кои се однесуваат на содржината на работилницата , ве молиме контактирајте со г-ѓа. Вилма Темелкова (vilmatemelkova@yahoo.com);

и г-ѓа. Даниела Димитриевска (е-маил: ddimitrievska@mzl.org.mk)

 

Јавна презентација на книгата “Жените во несигурен свет” (27.03.2007)

 

Модератор: г-дин.Владимир Ѓорчев, претседател на Комисијата за одбрана во Собранието на РМ

 

Говорници:

  • г-дин. Љубиша Георгиевски , претседател на Собранието на Република Македонија
  • Негова екселенција г-дин.Томас Фуглистер, амбасадор на Швајцарија во РМ
  • г-ѓа. Даниела Димитриевска, извршна директорка на Канцеларијата на МЖЛ

 

28.03.2007 Работилница:

Сесија1 :  Зголемување на политичкото учество на жените –сегашни предизвици и патот напред  со посебен осврт на;

  •  зголемување на учеството на жените гласачи ;
  •  зголемување на учеството на жените во политиката

Сесија 2 : Семејно насилство

Сесија 3 : Учеството на жените во мировните операции

Како резултат на дискусијата се покрена иницијатива за нов амандман, односно амадман за поддршка на програмите за семејно насилство од кој 2% се издвојуваат  од игрите за среќа и одат во посебен фонд за борба против семејно насилство. Амандманот беше усвоен од страна на Собранието на РМ на 24.04.2007 год.