Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com

Работилница на тема: “Жените градат безбедност” базирана на презентација на книгата “Жените во несигурниот свет”

Место на одржување : Скопје, Собрание на РМ

датум: 27-28 март , 2007

Организатори :

  • Македонско женско лоби
  • Центар за демократска контрола на вооружени сили-Женева
  • Собрание на Република Македонија

Донатор:

Центар за демократска контрола на вооружени сили-Женева (DECAF)

Цел:

Целта на работилницата е да се потврди улогата која жените ја имаат во градењето на безбедноста, посебно како парламентарки, како членки на безбедносните сили, и како членки на граѓанското општество . Зголемувањето на учеството на жените во политиката, вклучувањето на жените во зачувувањето на мирот и конфронтацијата на семејното насилство ќе бидат клучни теми на оваа конференција.

Основа за дискусијата е книгата”Жените во несигурен свет – Насилство врз жените – факти, бројки и анализи” издадена од Демократскиот центар за контрола на вооружени сили од Женева (ДЦАФ) .

“Жените во несигурен свет”дава увид во обемот и магнитудата на насилството кое жените го имаат искусено врз себе, во секојдневниот живот и за време на и по вооружениот конфликт и ги потенцира клучните улоги кои жените ги имаат во градењето на мирот и безбедноста. Резимето од книгата е преведено на македонски и албански јазик и ќе биде презентирано на конференцијата како и краток филм и ЦД.

 

Семинарот се однесува на парламентарците и нивните соработници , граѓанскиот сектор, владините службеници од Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана како и експерти на ова поле од кабинетот на Претседателот и Премиерот

 

Дополнителни информации:

Работилницата е организирана од страна на Центарот за контрола на вооружени сили (ДЦАФ) од Женева и Македонското женско лоби. За прашања кои се однесуваат на содржината на работилницата , ве молиме контактирајте со г-ѓа. Вилма Темелкова (vilmatemelkova@yahoo.com);

и г-ѓа. Даниела Димитриевска (е-маил: ddimitrievska@mzl.org.mk)

 

Јавна презентација на книгата “Жените во несигурен свет” (27.03.2007)

 

Модератор: г-дин.Владимир Ѓорчев, претседател на Комисијата за одбрана во Собранието на РМ

 

Говорници:

  • г-дин. Љубиша Георгиевски , претседател на Собранието на Република Македонија
  • Негова екселенција г-дин.Томас Фуглистер, амбасадор на Швајцарија во РМ
  • г-ѓа. Даниела Димитриевска, извршна директорка на Канцеларијата на МЖЛ

 

28.03.2007 Работилница:

Сесија1 :  Зголемување на политичкото учество на жените –сегашни предизвици и патот напред  со посебен осврт на;

  •  зголемување на учеството на жените гласачи ;
  •  зголемување на учеството на жените во политиката

Сесија 2 : Семејно насилство

Сесија 3 : Учеството на жените во мировните операции

Како резултат на дискусијата се покрена иницијатива за нов амандман, односно амадман за поддршка на програмите за семејно насилство од кој 2% се издвојуваат  од игрите за среќа и одат во посебен фонд за борба против семејно насилство. Амандманот беше усвоен од страна на Собранието на РМ на 24.04.2007 год.