Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Проект ” Ние сме идни лидери и застапувачи на промени во нашите заедници”

This post is also available in: English

Име на проект ” Ние сме идни лидери и застапувачи на промени во нашите заедници”

Период на спроведување : 2013-2015

 • Проектот се спроведува од Македонско женско лоби,
 •  Катедра за родови студии на Институтот за општествени и хуманистички истражувања „Евро-Балкан“
 • ДЕСИДЕ- Здружение за демократија, социјална вклученост и развој
 • НВО СИРМА
 • Парламентарна комисија за еднакви можности

Цели на проектот :

 • Да го поттикне политичкиот ангажман и кандидатурата  на жените  лидерки
 • Да ги зајакне нивните капацитети
 • Да го поддржи вклучувањето на жените во креирањето на локалните политики

 Активности

 • 17 обуки за јакнење на капацитетите
 • Поставување на интерактивна веб платформа
 • Програма за менторстово за избраните политичарки
 • Академија и национална програма за менторство
 • Трибини, Конференција, публикации, промотивни материјали

 Очекувани резултати

 1) Да се зголеми бројот на кандидирани жени во 85-те општини во земјата како и бројот на избрани жени за градоначалници и советници опремени со потребните лидерски вештини со цел да  придонесат во локалното одлучување;

2) Подобрена институционални / поволна средина што ќе го гарантира пристапот на жените до донесувањето на одлуки позиции во локалните самоуправи и

3) Подобрена состојба во поглед на  родова еднаквост на локално ниво преку партиципативно планирање на политиката и носење на родово свесни одлуки во процесите на одлучување на локално ниво

 

Донатор      

Фонд за родова еднаквост на Обединетите Нации.