Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com

Обуката на тема : Развој на женското претприемништво

This post is also available in: English

Економското јакнење на жените е во голема мерка поврзано со степенот на еманципација на жената и во голема мерка влијае врз другите појави како редуцирање на семејното насиство, учеството на жените во политичкиот и јавниот живот, здравјето.

Оваа е широка тема која опфаќа голем број активности како што е намалување на невработеноста и подобрување на условите на работното место и други социјални моменти со посебна специфика кај жените.

Во рамките на семинарот беа презентирани основните елементи и принципи за почеток на сопствен бизнис, можностите за пристап до кредити ,концептот за градење на односи со клиенти и маркетинг стратегии.  Семинарот беше од голема помош за оние кои имаа идеја за сопствен бизнис и оние кои веќе имаат сопствен бизнис да го развиваат и да најдат начин да поминат од една фаза во друга понапредна фаза . Како резултат на оваа активност 5 жени отворија сопствен бизнис и тоа : работилница за колачи, стоматолошка ординација, салон за мебел, продавница за здрава хран

Период на одржување од 23 -26.03.2007 во 2 фази :

  1. Работилница  за почетници
  2. Работилница за жени претприемачи во напредна фаза

Предавачи :

  1. Г-ѓа . Deborah Minor Harvey -САД
  2.  претставници од Министерството за економија г-ѓа Ленка Угриновска,
  3. претставници од банкарскиот сектор г-ѓа Елеонора Зјогњанин од УНПРФ

Учесници: 150

Донатор: Амбасада на САД во Скопје, РМ