Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

“Не си играј со иднината” 2009

This post is also available in: English

Период на спроведување : април – јуни 2009

Цели на проектот:
- подигнување на свеста на граѓаните, на гласачкото тело за важноста од нивната вклученост за спроведување на демократски избори;
- посебен акцент на информирање на сите гласачи за своето право да го дадат својот глас самостојно и да се елиминира можноста за злоупотреба на гласот .
- апелирање за престанок на семејното гласање кое во одедени средини е голем проблем.

Целна група :
-гласачко тело во мултиетнички и маргинализирани средини и групи ; жени гласачи, претставници од НВО сектор; политички партии.

Активности :
Одржување на 18 работилници за промоција на Кодексот за слободни и фер избори, важноста за универзалниот демократски принцип еден гласач -еден глас

Донатор : Национален демократски институт-НДИ