Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Медиумска кампања ‘’Можеме и мораме – фер избори 2008”

This post is also available in: English

Проект : Медиа кампања ‘’Можеме и мораме-фер избори 2008”

Период на спроведување: мај-јуни 2008

Имплементатори : Македонско женско лоби во соработка со Национален демократски институт (НДИ) и граѓанска асоцијација “ Мост”

Цел:  Промовирање на Кодексот за слободни и фер избори со цел поголема свесност за почитување на принципот ‘’еден човек-еден глас”

Целна група: граѓани на РМ со право на глас

Активности : Медиумска кампања , потпишување на Кодексот , неколку илјади ТВ и радио огласи на Кодексот, 60 билборди, дистибуција на 720.000 лифлети, брошури, беџови низ земјата

Донатор : Швајцарска агенција за развој и соработка (СДЦ)