Изданија

 

Priracnik_liderki

 

 

priracnik

 

 

 

vodic mkvodic albВоди заРезолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации 1325 за жени, мир и безбедност за единиците на локалната самоуправа и комисиите за еднакви можности

mk Guidebook_FINAL  Angl Guidebook_FINAL  Vodic AL