Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com

Жените градат безбедност

This post is also available in: English

Работилница на тема: “Жените градат безбедност” базирана на презентација на книгата “Жените во несигурниот свет”
Место на одржување : Скопје, Собрание на РМ
датум: 27-28 март 2007

Целта на работилницата е да се потврди улогата која жените ја имаат во градењето на безбедноста, посебно како парламентарки, како членки на безбедносните сили, и како членки на граѓанското општество. Зголемувањето на учеството на жените во политиката, вклучувањето на жените во зачувувањето на мирот и конфронтацијата на семејното насилство ќе бидат клучни теми на оваа конференција.

Теми на работилицата:
Сесија1 : Зголемување на политичкото учество на жените –сегашни предизвици и патот напред со посебен осврт на;
-зголемување на учеството на жените гласачи
-зголемување на учеството на жените во политиката

Сесија 2 : Семејно насилство

Сесија 3 : Учеството на жените во мировните операции

Резултат од работилницата:
Како резултат на дискусијата од работилицата се покрена иницијатива за нов амандман, односно амадман за поддршка на програмите за семејно насилство од кој 2% се издвојуваат од игрите за среќа и одат во посебен фонд за борба против семејно насилство. Амандманот беше усвоен од страна на Собранието на РМ на 24.04.2007 год.

Донатор: Центар за демократска контрола на вооружени сили-Женева (ДЕЦАФ)

ЗА КНИГАТА

Јавна презентација на книгата “Жените во несигурен свет” (27.03.2007)
Модератор: г-дин.Владимир Ѓорчев, претседател на Комисијата за одбрана во Собранието на РМ

Говорници:
- г-дин. Љубиша Георгиевски , претседател на Собранието на Република Македонија
- Негова екселенција г-дин.Томас Фуглистер, амбасадор на Швајцарија во РМ
- г-ѓа. Даниела Димитриевска, извршна директорка на Канцеларијата на МЖЛ

“Жените во несигурен свет” дава увид во обемот и магнитудата на насилството кое жените го имаат искусено врз себе, во секојдневниот живот и за време на и по вооружениот конфликт и ги потенцира клучните улоги кои жените ги имаат во градењето на мирот и безбедноста. Резимето од книгата е преведено на македонски и албански јазик.